Stationsbyggnaden i Teckomatorp byggdes år 1887.
Stationsbyggnaden i Teckomatorp byggdes år 1887.

Historien om Tapper-Popermajer

Vid slutet av 90-talet var Tapper-Popermajer verksamt i centrala Malmö. Där grundlade galleriet under 2000-talets första år sitt goda rykte med ett djärvt och egensinnigt utställningsprogram och med sin spännande representation av både svenska och internationella samtidskonstnärer av hög klass.

Under ett antal år var galleriet beläget mittemot Malmö konserthus men sökte sig sedan till Malmös absoluta centrum och en rymlig lokal på bästa adress alldeles vid Stortorget. Där, med sina 400 m2 utställningsyta på flera våningsplan, visade Tapper-Popermajer kanske den bästa konsten – om inte annat så var det åtminstone under några år det STÖRSTA galleriet i stan.

Under åren i Malmö hade galleriet lyckan att få samverka med ett stort antal fantastiska medarbetare, partners och sponsorer. För att nämna bara några: Malmö Konserthus, Folksam, Berengo Studio, Restaurang 1 r.o.k., Malmö Opera, Christinehof slott, Malmö Citysamverkan.

Då, plötsligt, 2007, flyttade galleriet från den stora staden till en gammal stationsbyggnad i den beryktade byn Teckomatorp, belägen mitt i den svensk-danska Öresundsregionen (se karta), men också, som det visade sig, till slutet av den civiliserade världen som vi känner den. 

Till en början var alla mycket entusiastiska. Samfundet gav sin support och ett Leader-projekt kallat Kulturzon Teckomatorp initierades med stöd från Svalövs kommun. Dess grundläggande tanke var att förändra den negativa bilden av Teckomatorp till något positivt genom att uppmuntra till olika former av kulturella aktiviteter. Projektet skapade en kulturzon där kulturen behövdes som mest.  

Efter den första uppståndelsen dalade intresset för kulturzonen och vi insåg att galleriet absolut inte kunde bedriva verksamhet i Svalövs kommun på samma sätt som i en stor stad som Malmö. 

Svalöv, förresten, är platsen där man nyligen rev denna byggnad. Crazy, huh?

Under de senaste åren har galleriet efterhand utvecklats till en alltmer mångfacetterad mötesplats för olika kulturella aktiviteter. Tapper-Popermajer skapade en kulturzon i en obygd där det tidigare knappt fanns någon kultur. Nu, erbjuder Tapper-Popermajer en mångfald olika tjänster, alltifrån kulturevents, matevenemang, konferenser till festarrangemang. Och precis som tidigare erbjuds även ett mycket ambitiöst utställningsprogram.

2014: Tiden är mogen för att proklamera en uppgradering till Tapper-Popermajer 2.0

Vadhelst du söker, kom till Tapper-Popermajer.
Vi ses i zonen! 

Vem är Hans Tapper?
Hans Tapper är läkare (M.D., Ph.D.) och docent vid Lunds universitet. Under många år arbetade han med medicinsk forskning innan han beslutade sig för att ägna all sin tid och kraft åt att utveckla Tapper-Popermajer. På meritlistan finns även universitetsexamina i kemi och i flera humanistiska ämnen, inkluderande idé-historia, litteratur, musik- och konstvetenskap.
Vem är Hans Tapper?
Hans Tapper är läkare (M.D., Ph.D.) och docent vid Lunds universitet. Under många år arbetade han med medicinsk forskning innan han beslutade sig för att ägna all sin tid och kraft åt att utveckla Tapper-Popermajer. På meritlistan finns även universitetsexamina i kemi och i flera humanistiska ämnen, inkluderande idé-historia, litteratur, musik- och konstvetenskap.